Manos del Uruguay

Det härliga handfärgade garnet från kvinnokollektiv i Uruguay