REA

Under maj och juni har jag 25 % rea på en del garner för att kunna göra plats för nya färger 25 % har dragits av från ursprungspriset